Oferta

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzanie ksiąg handlowych

 • Ewidencja podatkowa

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych

 • Optymalizacja podatkowa

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Deklaracje podatkowe