O firmie

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, obsługę kadrowo-płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję na potrzeby podatku VAT oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Przygotowujemy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości, wdrażamy zakładowy plan kont oraz wyprowadzamy zaległości z firmy. Zajmujemy się optymalizacją podatkową. Pomagamy załatwić formalności związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.