Biuro rachunkowe Wiśniowa,

posiadamy gruntowną wiedzę księgową!

Wiedza

Solidność

Doświadczenie

CO ROBIMY

Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w mieście Wiśniowa, obsługuje podmioty gospodarcze i spółki o różnej formie prawnej w zakresie księgowości i podatków. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w prawie podatkowo-rachunkowym. Każda pracująca u nas księgowa posiada gruntowną wiedzę księgową oraz uczestniczy w szkoleniach branżowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności, służymy doradztwem prawno-podatkowym oraz oferujemy optymalizację podatkową przedsiębiorstwa. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz rozliczenia międzyokresowe z urzędami.

NASZE USŁUGI

W naszej firmie zajmujemy się m.in:

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzanie ksiąg handlowych

Ewidencja podatkowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Ewidencja ryczałtowa

Reprezentacja przed urzędami

ZAJMUJEMY SIĘ

Oferujemy obsługę kadrowo- płacową przedsiębiorstwa. Prowadzimy akta osobowe pracowników, naliczamy wynagrodzenia oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowe plany kont. Wyprowadzamy zaległości z przedsiębiorstwa. Prowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję na potrzeby podatku VAT oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy prawnej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Masz pytania do nas? Zapraszamy do kontaktowania się z nami.

Adres

Lipnik 299
32-412 Wiśniowa
małopolskie

Telefon

tel.: 608 574 741